Så står sig Advisor PPM-konto

Det finns ett flertal företag som erbjuder förvaltning av PPM-kontot. Detta innebär att man själv varken behöver välja fonder eller logga in för att ändra dessa på sitt konto. Allt sköts av förvaltaren. Ett av dessa företaget är Advisor PPM och för tjänsten tar de 500-600kr per år. Men är det värt att betala den summan när man kan göra jobbet själv? En jämförelse på utvecklingen mellan år 2000-2016 visar svaret.

År 2000 startade Advisor att förvalta PPM-konton åt sina kunder. Det var minst sagt lågkonjunktur i landet och börsen gick starkt nedåt. Detta återspeglade sig även resultatet för många PPM-konton. Ett genomsnittligt PPM-konto gick det året ner 12,4% men Advisor gick ner 15,5%. Det var alltså inte ett jättebra första år som företaget fick. Men som alltid med avkastning bör man se det på längre sikt. De tre åren 2003, 2004 och 2005 var avkastning aldrig under 45% per år hos Advisor. Det genomsnittliga PPM-kontot ökade under samma tid 8-30%. Med tanke på att PPM är en långsiktig investering bör inte heller enbart 3 år vara ett riktmärke. Man bör se på längre tids utveckling för att tydligare kunna avgöra om investeringarna är väl valda.

105 %

Mellan 2000 och 2016 ökade det genomsnittliga PPM-kontot 105%. Under denna tid ökade Stockholmsbörsen med 76,1% vilket visar på att indexfonder inte hade varit ett bättre alternativ. De som haft sina konton förvaltade av Advisor PPM fick under samma period 302,1% i avkastning. Det betyder en avkastning som är nästan 3 gånger så hög som ett genomsnittligt konto. Ser man på snittet per år så är skillnaden inte så stor. I snitt hade ett genomsnittligt konto en avkastning på 7,2% medan Advisor hade 10%. Men det är just detta som gör så stor skillnad i längden. Små procentuella skillnader gör mycket stor skillnad över ett antal år. Läs mer om Advisor PPM och om fondspar!

En viss kritik kan framföras mot jämförelsen då den enbart sträcker sig över 16 år. Men i och med att Advisor inte funnits längre är det helt enkelt omöjligt att göra en längre jämförelse. Företaget publicerar varje år statistik på sin hemsida om utvecklingen av deras förvaltning. De som är intresserade av att följa kommande utveckling får därmed titta där om ytterligare några år.

Konferens nära Stockholm

Konferens nära Stockholm

Det har blivit allt vanligare för företag i en rad branscher att skära ner på sina lokaler. Man väljer allt oftare att nyttja varenda yta i kontorslokalen och att släppa allt som inte är viktigt för arbetet. Mötesrum och större konferenslokaler hör till sådant man gärna släpper. Inte minst i Stockholm där utbudet konferensrum är stort! Även om det innebär en kostnad att hyra in sig i externa konferensrum, är det många som sparar på att minska fasta hyror.

När man skall hålla konferens eller viktiga möten är lokalen viktig. För den som vill ha en trevlig och kreativ miljö, är det således bra med alternativ! Lidingö har över tid blivit en av de orter med högst antal konferenslokaler. Huruvida detta är sanning idag, kan vi lämna därhän för stunden. Viktigast är att känna till utbudet och att uppmärksamma hur nära det är från stan till Lidingö! Om man beger sig i rätt tid handlar det om en resa på omkring 20-30 minuter. Väl framme har man en helt annan omgivning och kan lättare närma sig utmaningarna som väntar. Det är vanligt att man hittar sin favorit bland de många aktörerna på ön, men samtidigt finns alltid närhet till nya intryck. En av de absolut härligaste konferensanläggningarna på Lidingö är utan tvekan konferenshotellet Blue Hotel. Platsen, avkopplingen, boendet och så restaurangen med panoramafönster mot Stockholms inlopp, fantastiskt!

Dagkonferens

Skulle det röra sig om ett tillfälligt behöv finns ingen anledning att boka upp en hel dag med övernattning. Även om det är skönt att komma iväg vissa dagar, föredrar de flesta att dra sig hem till bostaden efter jobbet. Att erbjuda korta och arbetsintensiva konferenser blir därför allt viktigare.

De mötesrum som hyrs för dagkonferenser är fullt anpassade för syftet ni har. Det skall inte krävas tid för att göra iordning eller duka upp fika i pauserna. Testa att förlägga en halvdag på Lidingö och vid en större konferensanläggning för att hitta rätt! Det är inte för inte som allt fler väljer detta framför sina egna kontor.

Konferens i Dalarna

Konferens i Dalarna

Enligt många står Dalarna symbol för den svenska traditionen och dalahästen är känd över hela världen! Varje år vallfärdar turister till dalarnas djupa skogar och förundras över Dalhalla kalkbrott som nu är en scen för alla tänkbara genrer och stilar. En unik plats som inte bör glömmas bort om man skulle vara på besök i denna del av landet. Att förlägga sin konferens till dalarna är att försäkra sig om att man får en upplevelse som bygger på kultur och historia. Flera konferensanläggningar är inkvarterade i gamla ladugårdar och herrgårdar som bevarats trots alla de slag och år som passerat. Det är en upplevelse som är väldigt speciell och som lätt inspirerar och ger en kreativ och ödmjuk atmosfär. Även om många av lokalerna som används är gamla till det yttre, är samtliga fullt renoverade och moderna. Alla krav man kan ha vad gäller tekniska redskap och hjälpmedel finns tillgängliga och därtill en uppsjö hotell och övernattningsmöjligheter.

Kort historik om Dalarna

I de första dokument som finns gällande Dalarna omnämns landskapet som järnbärarland. Sett till de många gruvor som funnits både förr och senare är detta namn föga svårt att begripa. Dokumenten som nämner järnbärarland är från sent 1100-tal och man stod då under den svenska kungen. Genom åren har det varit stora fejder i Sverige och delar av landet har gått från att tillhöra Norge, Danmark eller Sverige. I början av 1500-talet stod fejden mellan Danmark och Sverige och det är i och med denna fejd som Gustav Vasa segrade och drev danskarna ut ur Dalarna. Detta var i slutet av Dalarnas egentliga storhetstid som rådde under omkring 100 år. I och med att Dalarna inte låg intill de större vägarna eller hamnarna, var det en lång process innan man övergav den hedniska tradition som tidigare var regel i Sverige. Kanske har detta att göra med den något isolerade plats som Dalarna hade. Efter att Gustav Vasa slagits sida vid sida med dalkarlarna kom en rad daluppror. Man ville inte rätta sig strikt efter någon kung utan hade blivit bekväm med att själv bestämma. Dock slutade upproren 1533 och blossade därefter inte upp på nytt.

Att komma till Dalarna är speciellt i och med att så mycket står kvar. Det finns en rik kultur att ta del av och man kan verkligen få en känsla för hur detta landskap klarat sig på egen hand och utan inblandning. Mötesbranschen.se är en bra resurs när man vill hitta info om konferenser. Här finns mycket intressant om såväl Stockholm som övriga Sverige!