Håll koll på fondavgifterna!

Håll koll på fondavgifterna!

Det krävs pengar för att driva en fond. Allt från kopiering av papper och fondhantering till löner, kaffe, hyra av kontorslokal och elektricitet är utgifter som fondbolagen behöver täcka. En viss del av fondens kostnad går därför till dessa utgifter. Här berättar vi varför fondavgifterna är en viktig faktor du som fondsparare bör ta hänsyn till.

Om alla andra faktorer är desamma när du jämför två fonder bör du välja den fond som har den lägsta avgiften. Om två fonder till exempel har en fondavgift på 0,5 procent respektive 1,5 procent, kommer den sistnämnda fonden behöva övervinna ett betydligt större hinder innan den kan börja tjäna pengar åt dig. Du skulle bli förvånad om du kände till hur pass stor skillnad dessa procentsatser kan göra över tid. Det är ingen hemlighet att du kommer tjäna mer pengar genom en fond med en lägre avgift, förutsatt att värdeutvecklingen för de bägge fonderna är identisk.

Du bör även ta hänsyn till eventuella köp- och säljavgifter. Om vi ponerar att du har ärvt 100 000 kronor som du vill placera i fonder. Om du för dessa pengar köper andelar i en fond som inte har en köp- eller säljavgift, kommer pengarna genast sätta igång och arbeta för dig. Om du istället köper andelar i en fond med en köpavgift på 5,75 procent, kommer dina fondandelar inte vara värda mer än 94 250 kronor. Om du är 25 år när du köper fondandelarna och säljer dem när du går i pension får du en betydligt mindre summa pengar på grund av köpavgiften.

Advisor arbetar med fondhantering åt 50 000 kunder

Advisor bedriver fondhantering med tillstånd från Finansinspektionen. Det totala kapital som bolaget idag förvaltar uppgår till 10 miljarder kronor. Fondbolaget förvaltar tre fonder: Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. Oavsett om du är intresserad av att placera i en global aktiefond eller en fond-i-fond som placerar i olika hedgefonder som förvaltaren anser ha en stor uppsida, har Advisor fonderna för dig. 50 000 kunder har valt Advisor för sin fondhantering, och du kan göra detsamma genom att köpa andelar i bolagets fonder.

Så står sig Advisor PPM-konto

Det finns ett flertal företag som erbjuder förvaltning av PPM-kontot. Detta innebär att man själv varken behöver välja fonder eller logga in för att ändra dessa på sitt konto. Allt sköts av förvaltaren. Ett av dessa företaget är Advisor PPM och för tjänsten tar de 500-600kr per år. Men är det värt att betala den summan när man kan göra jobbet själv? En jämförelse på utvecklingen mellan år 2000-2016 visar svaret.

År 2000 startade Advisor att förvalta PPM-konton åt sina kunder. Det var minst sagt lågkonjunktur i landet och börsen gick starkt nedåt. Detta återspeglade sig även resultatet för många PPM-konton. Ett genomsnittligt PPM-konto gick det året ner 12,4% men Advisor gick ner 15,5%. Det var alltså inte ett jättebra första år som företaget fick. Men som alltid med avkastning bör man se det på längre sikt. De tre åren 2003, 2004 och 2005 var avkastning aldrig under 45% per år hos Advisor. Det genomsnittliga PPM-kontot ökade under samma tid 8-30%. Med tanke på att PPM är en långsiktig investering bör inte heller enbart 3 år vara ett riktmärke. Man bör se på längre tids utveckling för att tydligare kunna avgöra om investeringarna är väl valda.

105 %

Mellan 2000 och 2016 ökade det genomsnittliga PPM-kontot 105%. Under denna tid ökade Stockholmsbörsen med 76,1% vilket visar på att indexfonder inte hade varit ett bättre alternativ. De som haft sina konton förvaltade av Advisor PPM fick under samma period 302,1% i avkastning. Det betyder en avkastning som är nästan 3 gånger så hög som ett genomsnittligt konto. Ser man på snittet per år så är skillnaden inte så stor. I snitt hade ett genomsnittligt konto en avkastning på 7,2% medan Advisor hade 10%. Men det är just detta som gör så stor skillnad i längden. Små procentuella skillnader gör mycket stor skillnad över ett antal år. Läs mer om Advisor PPM och om fondspar!

En viss kritik kan framföras mot jämförelsen då den enbart sträcker sig över 16 år. Men i och med att Advisor inte funnits längre är det helt enkelt omöjligt att göra en längre jämförelse. Företaget publicerar varje år statistik på sin hemsida om utvecklingen av deras förvaltning. De som är intresserade av att följa kommande utveckling får därmed titta där om ytterligare några år.