Om mediaträning via Pelle Thornberg

Genom att visa upp referenser från tidigare arbeten presenterar medietränaren Pelle Thornberg sin verksamhet på hans hemsida. Vad säger referenserna?

Vad är medieträning?

Med medieträning har personalen kompetens att möta media i exempelvis intervjuer. Det handlar inte bara om vad som ska sägas, eller inte sägas, utan även hur detta sker. Genom att vara tränad i detta bemötande skapas en trygghet och säkerhet.
Exempel på företag som anlitat Pelle Thornberg för detta arbete är:

JM Koncernledning

Pelle Thornberg anlitades av koncernledningen i JM för medieträning. Detta främst för chefer, affärsutvecklare samt olika projektledare. Koncernledningen fick till sist en intervjuträning.

Region Södra Småland

Första gången som Pelle Thornberg arbetade med medieträning med tjänstemän, inom det som idag är Region Kronoberg, var 2011. Några år senare beslutades det om en hopslagning vilket därmed skulle skapa Region Kronoberg. Personalen fick tränas kommunicera denna omfattande omorganisation.

Hyresgästföreningens ordförande

När Marie Linder tog över ansvaret som hyresgästföreningens ordförande fick hon hjälp med medieträning. Det är en position som ofta blir utfrågad i media och hon är ett tydligt ansikte utåt för den organisation som hon företräder.

Medlemmar ur advokatsamfundet

Pelle Thornberg arbetar regelbundet med medieträning med de medlemmar som önskar denna hjälp inom Advokatsamfundet. Generellt är advokat ett yrke som har stor exponering mot media och detta inte minst om fallet får medial uppmärksamhet.

Hyresgästföreningen Region Mitt

Genom en två dagar lång utbildning, år 2014, i Örebro genomfördes medieträning med Hyresgästföreningen Region Mitt. En utbildning där deltagarna både fick träna på riktiga fall och påhittade händelser. Ett nyttigt sätt att både lära sig teori och praktik.

Övriga referenser till Pelle Thornberg

  • Cajsa Johansson
    Cajsa är både en svenskt erkänd mycket duktig kock samt har blivit känd för svenska folket via ”Kockarnas Kamp” i TV4. Hon driver restaurangen Cajsa´s Kök.

  • Ale Kommun
    Inom Ale Kommun har Flyktingmottagare samt Alkoholhandläggare fått träning. Detta utifrån att det är roller som betydligt oftare kommer med i media än andra roller inom kommunen. Framförallt brukar det vara enskilda fall som media lyfter upp samtidigt som tjänstemännen, ur ett sekretessperspektiv, inte får uttala sig om enskilda fall utan alltid måste svara på vad lagen och reglerna säger. Genom en heldag gavs den kunskap som behövs för att de anställda ska kunna hantera dessa frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *