3 snabba om företagslarm

3 snabba om företagslarm

  • Företagslarm är en växande sektor med många aktörer som levererar lösningar anpassade till det aktuella företaget
  • Genom att ansluta sitt företag till ett modernt larmsystem ökar tryggheten på företaget samtidigt som risken för t.ex. inbrott och skadegörelse minskar.
  • Utan företagslarm tar företaget en onödig risk som lätt kan förebyggas genom ett bra och modernt larmsystem.

Företagslarm som förebyggande åtgärd

Genom ett modernt företagslarm kan företag skydda sina lokaler och materiel på ett mycket effektivt sätt. Dagens företagslarm kan levereras för att passa till både små och stora företag i alla branscher, och genom att konsultera en larmtekniker får företaget en perfekt anpassad larmlösning. I ett hårt samhällsklimat är det viktigt att jobba med förebyggande åtgärder, och därför är företagslarm så viktiga. De allra flesta försäkringsbolag sätter stort värde på att deras försäkringstagare använder sig av ett gediget förebyggande arbete, så där finns ännu ett argument för att se över företagets larmsystem. De flesta företag har mycket att vinna på att installera ett gediget larmsystem. En extra faktor som bidrar till brottsförebyggande är att ansluta sig till ett vaktbolag som patrullerar området några gånger per dygn. Denna till synes enkla åtgärd kan verka avskräckande och obekväm för den som tänkt bryta sig in i lokalerna.

Så kan företagslarm öka tryggheten på företaget

För den del av företagets personal som arbetar obekväma tider på kvällar och helger, eller arbetar mycket ensamma i lokalen, är företagslarm en otroligt viktig tillgång som ökar tryggheten i arbetet. Genom att ha företagslarm med en funktion för överfall eller otrygg situation kan personalen snabbt larma om behovet uppstår. Dessa larm kan och bör bäras vid ensamarbete eller utsatta tidpunkter, och gör att pågående brott och obehagliga situationer lättare kan uppmärksammas och avvärjas med hjälp av en väktare. Larmen ser lite olika ut från fall till fall, men generellt skickar dessa överfallslarm ett meddelande till de patrullerande väktarna, som infinner sig på platsen så fort de kan för att hindra att brott begås. På så vis förbättras arbetssituationen avsevärt och utsattheten minskar för företagets personal.